De impact van broosheidsfracturen door osteoporose wordt genegeerd

  • Uit een nieuwe enquête blijkt dat 61 procent van de vrouwen ouder dan 60 jaar weinig of geen kennis heeft van osteoporose,[1] ondanks het feit dat een op de drie vrouwen als gevolg van de aandoening risico loopt op een broosheidsfractuur[2] 
  • Ruim de helft (55 procent) van de respondenten denkt dat broosheidsfracturen op oudere leeftijd het gevolg zijn van een ongelukkige val of ongeluk, in plaats van te worden veroorzaakt door een onderliggende botaandoening[1]
  • Meer dan een derde (37 procent) zegt dat hun zorgverlener nooit met hen heeft gesproken over osteoporose of broosheidsfracturen[1]
  • De vraag is waarom een aandoening die jaarlijks meer dan 8,9 miljoen fracturen veroorzaakt over het hoofd wordt gezien[2]

Uit nieuwe enquêteresultaten die, voor het Wereld Osteoporose Dag 2018, door UCB bekend zijn gemaakt, blijkt dat degenen die het meeste risico lopen ontstellend weinig kennis hebben van osteoporose en broosheidsfracturen.

Tegenwoordig loopt een op de drie vrouwen van 50 jaar en ouder een broosheidsfractuur op door osteoporose,[2] maar uit de vandaag bekendgemaakte resultaten van een nieuwe enquête onder meer dan 4000 vrouwelijke 60-plussers komt naar voren dat 61 procent aangeeft weinig of niets van de aandoening te weten.[1] Bovendien denkt 55 procent dat broosheidsfracturen op oudere leeftijd vaak het gevolg zijn van een ongelukkige val of ongeluk.[1]

Verder is 69 procent van mening dat de broosheid van hun botten een onvermijdelijk gevolg is van het ouder worden en denkt 70 procent dat voor hen het risico op broosheidsfracturen onvermijdelijk zal toenemen.[1] Bijna een op de vijf mensen (17 procent) geeft aan te denken dat er maar heel weinig kan worden gedaan om osteoporose te voorkomen, ondanks dat er verschillende manieren zijn om botverlies te voorkomen en de botsterkte op peil te houden.[1]

Osteoporose treft naar schatting 200 miljoen mensen wereldwijd[3] en is de meest voorkomende botziekte ter wereld. Mondiaal leidt dat jaarlijks tot meer dan 8,9 miljoen broosheidsfracturen.[2] Osteoporose veroorzaakt een snellere verzwakking van de botten dan normaal, waardoor ze broos worden en eerder kunnen breken. Zelfs als ze zich maar even stoten of licht ten val komen, kan bij mensen met osteoporose al een broosheidsfractuur ontstaan. Na zo”n fractuur is de kans op een volgende in het eerste jaar na de fractuur vijf keer zo groot.[4]

Nu de wereldbevolking wordt geconfronteerd met een demografische verschuiving zal het percentage 60-plussers tussen 2015 en 2050 naar schatting bijna verdubbelen, van 12 procent naar 22 procent.[5] ‘Mensen leven tegenwoordig langer en verwachten meer van het leven, maar over de gevaren die daarmee gepaard gaan, is het stil’, legt dr. Philippe Halbout, Chief Executive Officer van de International Osteoporosis Foundation, uit. ‘De fysieke en psychologische impact van osteoporose en broosheidsfracturen is enorm, en als die niet met dezelfde urgentie worden behandeld als andere ziekten kunnen ze wereldwijd een zware wissel trekken op de gezondheidszorg, de samenleving, gezinnen en individuen.’

Hoewel vrouwelijke 60-plussers het meeste risico lopen op osteoporose en broosheidsfracturen zegt 37 procent van de ondervraagde vrouwen dat hun zorgverlener het er nooit met hen over heeft gehad.[1] Uit de resultaten blijkt verder dat mensen ervan uitgaan dat hun zorgverlener onderwerpen ter sprake brengt die voor hen relevant zijn: 54 procent van de ondervraagden zegt erop te vertrouwen dat hun zorgverlener met hen de onderwerpen zal bespreken die hij voor hen het belangrijkst vindt,[1] terwijl 32 procent wil dat hun zorgverlener hun meer informatie geeft over gezond blijven zonder dat ze erom hoeven te vragen.[1]  

Broosheidsfracturen kunnen een zware last zijn in iemands leven, waardoor dagelijkse activiteiten zoals eten, aankleden, winkelen of autorijden vaak moeilijk worden.[6] Van de mensen met een heupfractuur kan 40 procent niet meer zelfstandig lopen en maar liefst een kwart van degenen met een heupfractuur komt in het eerste jaar na de fractuur te overlijden.[7],[8],[9],[10]

Toch blijkt ook uit de enquête dat de 60-plussers nog steeds zin hebben in het leven en actief willen blijven: 47 procent neemt vaak vakantie en reist graag naar bestemmingen over de hele wereld.[1]

Op de vraag na te denken over hun ervaringen en verwachtingen van hun latere leven ten opzichte van die van de generatie van hun ouders antwoordt 85 procent van mening te zijn dat hun generatie meer geïnteresseerd is in het proactief zorgen voor hun gezondheid en welzijn,[1] terwijl 84 procent verwacht langer en gezonder te leven[1] en 82 procent meer van hun latere leven verwacht.[1] Ondanks deze aspiraties kunnen osteoporose en broosheidsfracturen een ernstige bedreiging vormen voor een actief leven. Als bij een vrouw met een broosheidsfractuur niet direct de juiste maatregelen worden genomen, zijn die aspiraties en verwachtingen voor later mogelijk tevergeefs.

‘Wereldwijd wordt een op de drie vrouwen van 50 jaar en ouder getroffen door broosheidsfracturen. Toch blijkt uit de enquête dat degenen die het meeste risico lopen op een broosheidsfractuur zich niet bewust zijn van de aandoening en de grote gevolgen die zo”n fractuur kan hebben voor hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven’, zegt dr. Pascale Richetta, hoofd van de Bone Patient Value Unit en Executive Vice President van UCB. ‘Uit de enquête blijkt duidelijk dat de huidige 60-plussers een grote passie voor het leven houden en dat hun aspiraties verder reiken dan die van de generatie van hun ouders. De vraag is dan ook waarom een aandoening die tegenwoordig jaarlijks meer dan 8,9 miljoen broosheidsfracturen veroorzaakt en gezond oud worden in de weg kan staan, over het hoofd wordt gezien.’

https://mma.prnewswire.com/media/770876/WOD_Survey_Key_Stats_Belgium_NL.pdf   

Over de enquête 
UCB heeft samen met Harris Interactive Ltd. een enquête gehouden onder vrouwen van 60 jaar en ouder. De enquête werd gehouden in augustus-september 2018 in het kader van een project om de kennis, de houding en het veronderstelde risico ten aanzien van osteoporose en broosheidsfracturen te onderzoeken in tien grote geïndustrialiseerde landen: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

4504 vrouwen van 60 jaar en ouder werden online ondervraagd over osteoporose en broosheidsfracturen. In de meeste landen was de steekproefgrootte n=500, behalve in België, Denemarken en Zweden, waar de steekproefgrootte n=333 was.

Over UCB 
UCB, Brussel, België (http://www.ucb.com ) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen voor het transformeren van het leven van mensen met ernstige immunologische en neurologische aandoeningen. Met meer dan 7500 medewerkers in ongeveer 40 landen behaalde UCB in 2017 een omzet van 4,5 miljard euro. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news.

Referenties 
1. Harris Interactive. Osteoporosis and Fragility Fracture Risk Survey 2018. 

2. Ström O, Borgström F, Kanis JA, Compston J, Cooper C, McCloskey EV, Jönsson B. Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU: a report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2011;6:59-155. doi: 10.1007/s11657-011-0060-1. 

3. Reginster JY, Burlet N. Osteoporosis: A still increasing prevalence. Bone. 2006 Feb;38 (2 Suppl 1):S4-9 

4. van Geel TA, van Helden S, Geusens PP, Winkens B, Dinant GJ. Clinical subsequent fractures cluster in time after first fractures. Ann Rheum Dis 2009;68:99-102. 

5. WHO, Ageing and health: key facts. Available at http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health (Last accessed: September 2018). 

6. Cooper C (1997) The crippling consequences of fractures and their impact on quality of life. Am J Med 103:12S-17S; discussion 17S-19S 

7. International Osteoporosis Foundation. The Global Burden of Osteoporosis. What you need to know, Available at:  https://www.iofbonehealth.org/sites/default/files/media/PDFs/Fact%20Sheets/2014-factsheet-osteoporosis-A4.pdf (last accessed September 2018). 

8. Bentler SE, Liu L, Obrizan M, et al. The Aftermath of Hip Fracture: Discharge Placement, Functional Status Change, and Mortality. American Journal of Epidemiology, 2009;170:1290-1299. 

9. Hu F, Jiang C, Shen J, et al. Preoperative predictors for mortality following hip fracture surgery: A systematic review and meta-analysis. Injury, 2012; 43: 676-685. 

10. Magaziner J, Simonsick EM, Kashner TM, et al. (1990) Predictors of functional recovery one year following hospital discharge for hip fracture: a prospective study. J Gerontol 45: M101. 

Voor verdere informatie
France Nivelle, Global Communications, UCB
T +32-2-559-9178, france.nivelle@ucb.com

Laurent Schots, Media Relations, UCB
T +32-2-559-92-64, laurent.schots@ucb.com

Scott Fleming, Bone Communications Lead, UCB
T +44-7702-777378, scott.fleming@ucb.com 

BRUSSEL, October 18, 2018 /PRNewswire/ —

De impact van broosheidsfracturen door osteoporose wordt genegeerd

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi